Kolekcionarstvo i umjetnost

Odabrali ste kategoriju Kolekcionarstvo i umjetnost i grad Trogir. Niže navedeni oglasi su zadnje predani oglasi u izabranoj kategoriji i gradu. Sa desne strane koristeći navigaciju moguće je odabrati druge kategorije koje pripadaju gradu kojega ste izabrali. Ukoliko trebate širi regionalni pregled oglasa odaberite pregled oglasa po županijama. Predati oglas možete besplatno putem korisničkog sučelje nakon registracije, dovoljno je da oglas smjestite u kategoriju Kolekcionarstvo i umjetnost te grad Trogir i on će se pojaviti na ovoj stranici.

Kvalitetnu kolekciju od 50 slika prodajem

Kvalitetnu kolekciju od 50 slika prodajem

Kolekcija sadrži 50 slika. Većih formata između 80cm i 120cm, 15 slika. Srednjih formata između 50cm i 60cm, 27 slika. Ostalo su manji formati između 30 i 40 cm. Tehnika: ulja i akrilici na platnu, juti i drvu, kombinirana i asemblage. Interesan...

Pročitaj